Berita

GELAR BUDAYA DUSUN PLUMBON BANGUNTAPAN

Selasa Pahing, 13 Desember 2016 08:10 WIB 1506

foto

Sebuah agenda budaya digelar oleh warga Dusun Plumbon Banguntapan dengan tajuk Gelar Budaya. Agenda ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan permohonan untuk masa yang akana datang. Ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan antara lain : Kirab Budaya, Festival Jajanan Pasar, Pentas Seni, Kenduri Budaya, dan Pagelaran Wayang Kulit.